ترازوی آشپزخانه

برلینگرهاوس سری محصولات مکمل آشپزخانه خود را با ارایه ترازوی پنج کیلوگرمی بادقت یک گرم معرفی کرد

دقت بسیار بالای کالا و ظرافت کم نظیر محصول